September 14, 2023 | SmartFrightThailand

Sea Freight คือ การขนส่งทางเรือ หรือการขนส่งทางทะเล

โดยใช้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ และมักเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณมาก ๆ หรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ทั้งยังเป็นหนึ่งในทางเลือกหลักสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศที่ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการขนส่งมากนัก และมีต้นทุนค่าระวางในการขนส่งต่ำกว่าการขนส่งแบบอื่น ๆ อีกด้วย ดูบริการ Sea Freight→

Sea Freight คือ

คำศัพท์เฉพาะที่น่ารู้เกี่ยวกับ Sea Freight คือ

สาระพันความรู้เกี่ยวกับ Sea Freight ระดับต้น ซึ่งนำเสนอในรูปแบบคำศัพท์-ภาพประกอบ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นประสานงานกับทางคู่ค้าและตัวแทนในต่างประเทศ รวมถึงบริษัท Freight Forwarder ทั้งเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

• Container Ships •

Container Ships การขนส่งทางเรือโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการบรรจุสินค้า น่าจะเป็นรูปแบบการขนส่งทาง Sea Freight ที่เป็นรู้จักมากที่สุดในปัจจุบัน ด้วยมี ขนาดและประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ที่หลากหลาย ทำให้นำมาประยุกต์เพื่อโหลดสินค้าได้เกือบทุกชนิด จึงเป็นที่นิยมของผู้นำเข้า-ส่งออก ทั้งในแง่ของการขนถ่ายสินค้าเข้า-ออกจากตู้ และการขนส่ง-เคลื่อนย้ายตู้ ตลอดจนระบบศุลกากรทุกที่ทั่วโลกก็รองรับการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์นี้

Sea Freight Container Ships

โดยทั่วไปการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
Full container Load หรือ FCL คือ → การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้ = เหมาตู้
Less than container Load หรือ LCL คือ → การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ = รวมตู้กัน

ผู้นำเข้า-ส่งออก สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือ และตารางการเดินเรือ ด้วยตนเองล่วงหน้า ผ่านทาง (SmartFreight) FB | Line | TEL

• Container Size •

Container Size คือ ขนาดความยาวของตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน ที่เราใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลก ซึ่งขนาดตู้หลัก ๆ ที่เรานิยมใช้ในการขนส่งทาง Sea Freight คือ

FCL 20 ft Container

ตู้ขนาด 20 ฟุต

FCL 40 ft Container

ตู้ขนาด 40 ฟุต

FCL 45 ft Container

ตู้ขนาด 45 ฟุต

ดูขนาดตู้คอนเทนเนอร์ →

ส่วนคำว่า “ตู้ High Cube” เขียนย่อ HQ, HC ใช้เรียกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความสูงมากกว่าตู้ปกติประมาณ 1 ฟุต ซึ่งมีทั้งชนิด 40’HQ และ 45’HQ ที่ยังนิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน

• Container Type •

Container Type คือ ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ หรือ แบบตู้คอนเทนเนอร์ ที่ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับการขนส่ง – การบรรจุสินค้าแต่ละชนิดที่มีความเฉพาะตัว โดยประเภทตู้ที่น่าสนใจ สำหรับการขนส่งทาง Sea Freight คือ

20 ft Dry Container SmartFreight Freight Forwarder

ตู้แห้ง, ตู้ธรรมดา (General Purpose)
สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป – Dry Cargo

20 ft Open Top Container SmartFreight Freight Forwarder

ตู้ Open Top
สำหรับสินค้าที่ต้องบรรจุจากด้านบน

20 ft Flat Rack Container SmartFreight Freight Forwarder

ตู้ Flatrack
สำหรับบรรจุสินค้า oversize

20 ft Open Top Container SmartFreight Freight Forwarder

ตู้ Open Top
สำหรับสินค้าที่ต้องบรรจุจากด้านบน

20 ft Flat Rack Container SmartFreight Freight Forwarder

ตู้ Flatrack
สำหรับบรรจุสินค้า oversize

40 ft Reefer Container SmartFreight Freight Forwarder

ตู้เย็น (Reefer)
สำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

20 ft Flat Rack Container SmartFreight Freight Forwarder

ตู้ Flatrack
สำหรับบรรจุสินค้า oversize

40 ft Reefer Container SmartFreight Freight Forwarder

ตู้เย็น (Reefer)
สำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

20 ft Dry Container SmartFreight Freight Forwarder

ตู้แห้ง, ตู้ธรรมดา (General Purpose)
สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป – Dry Cargo

40 ft Reefer Container SmartFreight Freight Forwarder

ตู้เย็น (Reefer)
สำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

20 ft Dry Container SmartFreight Freight Forwarder

ตู้แห้ง, ตู้ธรรมดา (General Purpose)
สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป – Dry Cargo

20 ft Open Top Container SmartFreight Freight Forwarder

ตู้ Open Top
สำหรับสินค้าที่ต้องบรรจุจากด้านบน

ดูประเภทตู้คอนเทนเนอร์→

• Break Bulk •

Break Bulk Cargo คือ สินค้าที่ต้องขนส่งในลักษณะที่มีขนาดใหญ่มาก จนไม่สามารถบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้ มักอยู่ในรูปของหีบห่อขนาดใหญ่มาก ๆ เช่น Jumbo Bag, กังหันลมเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่, ท่อขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกินกว่า 4-5 เมตร เป็นต้น

Sea Freight Break Bulk

Break Bulk Ship คือ เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะให้มีเครนบนเรือ เพื่อให้สามารถทำการโหลดสินค้าที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ ได้ทีละชิ้น หรือ ทีละหีบห่อ ซึ่งขนาดของเรือขึ้นอยู่กับ สมรรถนะและจำนวนของเครน รวมทั้งขนาดระวางด้วย

Sea Freight Break Bulk vs Bulk

• Bulk •

Bulk Cargo คือ สินค้าแบบเทกอง เช่น เมล็ดพืช แร่ หิน ดิน ทราย ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งจะขนส่งแบบไม่ต้องมีหีบห่อใด ๆ ใช้วิธีโหลดเข้าระวางเรือโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรกรรม หรือ สินค้าอุตสาหกรรม โดยจะทำการขนส่งในปริมาณครั้งละมาก ๆ และมักเป็นการเช่าเหมาลำ (chartered)

Sea Freight Bulk
Sea Freight Bulk
Sea Freight Bulk

Bulk Ship คือ เรือบรรทุกสินค้าแบบเทกอง ที่ถูกออกแบบมาโดยแบ่งดาดฟ้าเรือออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เป็นฝาเปิด-ปิดขนาดใหญ่ในแต่ละช่องระวางของเรือเอง โดยในขณะโหลด Bulk Cargo ต้องเปิดฝาดาดฟ้าออกจึงจะทำการโหลดสินค้าได้ เมื่อโหลดเสร็จจึงปิดฝาระวางก็จะกลับมาเป็นดาดฟ้าเรือตามปกติ

Sea Freight Bulk Ship

• Ro-Ro •

Roll-on Roll-off หรือ Ro-Ro คือ เรือสำหรับบรรทุกสินค้าที่มี “ล้อ” เช่น รถยนต์ เครื่องจักร เป็นต้น โดยตัวเรือจะถูกออกแบบมาให้มีสะพานทางลาด (Ramp) จากลำตัวเรือมาสู่พื้น Terminal เพื่อให้สามารถทำการโหลดสินค้าโดยการขับขึ้น-ลงจากเรือ Ro-Ro ด้วยพนักงานขับรถได้

Sea Freight RO-RO
Sea Freight RO-RO
Sea Freight RO-RO
Sea Freight RO-RO

• Tanker Ships •

Sea Freight Tanker Ships
Sea Freight Tanker Ships

Tanker Ships คือ เรือสำหรับบรรทุกน้ำมันดิบ (Crude Oil) หรือก๊าซซึ่งอยู่ในรูปของเหลว เช่น LNG เป็นต้น

• Icebreaker Ships •

Sea Freight Ice Breaking

Icebreaker Ships คือ เรือตัดน้ำแข็ง เป็นเรือที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้สามารถแล่นผ่านแผ่นน้ำแข็งในฤดูหนาว สำหรับบางภูมิภาคอย่างเช่น Baltic Sea ที่ผิวน้ำทะเลจะจับตัวกันเป็นชั้นน้ำแข็งหนา ซึ่งเรือบรรทุกสินค้าธรรมดาไม่สามารถแล่นผ่านไปได้

• SeaPort •

Sea Port

SEA FREIGHT • LCL & FCL – PORT GUIDE →

SeaPort คือ เมืองท่า/ท่าเรือเดินทะเล ซึ่งมีอยู่หลายร้อย Seaports ในมากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก (บางประเทศก็ไม่มีหรือไม่ติดทะเล) โดยการขนส่งสินค้าทาง Seafreight ผู้นำเข้า-ส่งออก ควรทำการตรวจเช็คเมืองท่ากับผู้ให้บริการก่อนวางแผนการขนส่งเสมอ

• Sailing Schedule •

Sailing Schedule คือ ตารางหรือกำหนดการเดินเรือ ซึ่งจะแสดงข้อมูล เมืองท่าต้นทาง-ปลายทาง, วันเรือออก-เรือถึง, ระยะเวลาในการเดินทาง, รวมถึงเส้นทางการเดินเรือคร่าว ๆ ด้วย

• B/L หรือ Bill of Lading •

Bill of Lading หมายถึง ใบตราส่งทางเรือ เป็นสัญญาการขนส่ง ซึ่งผู้รับขนส่งสินค้าออกให้กับผู้ส่งสินค้า โดยจะระบุนามผู้ส่ง-ผู้รับสินค้า, ต้นทาง-ปลายทาง, ข้อมูลของสินค้า, Shipping Mark, ฯลฯ

ทั้งนี้ B/L ยังเป็นเอกสารสำคัญ ในการแสดงกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ขนส่งที่เปลี่ยนมือได้ (Negotiable) ของผู้ทรงสิทธิ์ ซึ่งผู้ทรงสิทธิ์จะใช้ในการขอรับสินค้าที่ท่าเรือปลายทาง หรือจะใช้ในการขายต่อสินค้าให้กับผู้รับซื้อช่วงในระหว่างการขนส่งก็ได้

• Booking Confirmation •

Booking Confirmation นิยมเรียกว่า ‘ใบบุ๊ค’ เป็นเอกสารยืนยันการจองระวาง ซึ่งออกให้โดยผู้รับดูแลการขนส่ง ทั้งแบบ LCL และ FCL โดยรายละเอียดสำคัญที่ต้องแสดงใน ‘ใบบุ๊ค’ สำหรับการขนส่งทาง Sea Freight คือ

  • CBM. หรือจำนวนคิว (กรณีส่งแบบ LCL)
  • Amount of Container size & type เช่น 1 x 20’DC, 2 x 40’HQ เป็นต้น (กรณีส่งแบบ FCL)
  • Port ต้นทาง / ปลายทาง
  • Stuffing Date คือ วันที่บรรจุสินค้า
  • Cut-Off Time หรือ Closing Time คือ วัน-เวลาในการ ปิดรับคืนตู้ฯ หรือ ปิดรับโหลดสินค้า
  • Yard คือ สถานที่-ลาน ที่ต้องนำสินค้าไปบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์, ลานคืนตู้
  • Estimate Time Departure หรือ ETD คือ วัน-เวลา ที่เรือจะออกจากท่าเรือต้นทาง
  • Estimate Time Arrival หรือ ETA คือ วัน-เวลา ที่เรือจะถึงท่าเรือปลายทาง

ดูคำศัพท์โลจิสติกส์ เพิ่มเติม →

• Transit Time •

Transit Time คือ ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเดินเรือนับตั้งแต่เรือออกจากท่าเรือต้นทางจนกระทั่งเรือถึงที่ Port ปลายทาง

 ดูบริการ Sea Freight→

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Sea Freight & ปรึกษาปัญหาด้านการนำเข้า-ส่งออก
ได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00
Tel – 02 458 5282
Line – @SmartFreight

และสามารถกดติดตาม SmartFreight ผ่านทาง
Facebook – SmartFreightThailand

 

Related Post