บริษัท สมาร์ทเฟรท อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปลายปี พศ. 2556 โดยให้บริการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ แบบครบวงจร ซึ่งมีขอบข่ายบริการตั้งแต่ ดูแลจัดการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถบรรทุก รวมถึงการขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ ดูแลจัดการด้านพิธีการศุลกากรให้กับผู้นำเข้า-ส่งออก ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนดูแลให้คำปรึกษาด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก และการประกันภัย

                    กว่า 10 ปี ที่เราสั่งสมและเก็บเกี่ยว วิธีรับมือกับนานาปัญหา ในอุตสาหกรรม การนำเข้า-ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนได้มีโอกาสร่วมเผชิญปัญหา และฝ่าฟันสถานการณ์ที่ยุ่งยากไปพร้อมกับลูกค้า สิ่งเหล่านี้ คือความภาคภูมิใจและถือเป็นเบ้าหลอมที่สำคัญ ซึ่งทำให้เรายังคงมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพ และส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับ ผู้นำเข้า-ส่งออก ต่อไป

          บริษัท สมาร์ทเฟรท อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปลายปี พศ. 2556 โดยให้บริการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ แบบครบวงจร ซึ่งมีขอบข่ายบริการตั้งแต่ ดูแลจัดการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถบรรทุก รวมถึงการขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ ดูแลจัดการด้านพิธีการศุลกากรให้กับผู้นำเข้า-ส่งออก ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนดูแลให้คำปรึกษาด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก และการประกันภัย

          กว่า 10 ปี ที่เราสั่งสมและเก็บเกี่ยว วิธีรับมือกับนานาปัญหา ในอุตสาหกรรม การนำเข้า-ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนได้มีโอกาสร่วมเผชิญปัญหา และฝ่าฟันสถานการณ์ที่ยุ่งยากไปพร้อมกับลูกค้า สิ่งเหล่านี้ คือความภาคภูมิใจและถือเป็นเบ้าหลอมที่สำคัญ ซึ่งทำให้เรายังคงมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพ และส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับ ผู้นำเข้า-ส่งออก ต่อไป

ABOUT US

POLICY

DBD REGISTERED

ABOUT US

One-stop Service Freight Forwarder based in Thailand

SMARTFREIGHT INTER LOGISTICS has made clearly business as a one-stop service of international freight forwarder based in Thailand, we design and create optimized solutions for individual clients from start-ups throughout supply chain management.

POLICY

Policy

” Create Optimized Solutions “

We stand for create value to our clients by continuously providing the excellent services.

A Passion for logistics and cordial spirit permeates everything we do, drives great processes to be recognized as one of the best logistic professionals.

dbd registered

DBD Registered

Department of Business Development (DBD)
Thailand Ministry of Commerce

Registered No. : 0105556143641