ONE-STOP SERVICE

Airfreight

บริการนำเข้า-ส่งออกทางเครื่องบิน

Customs Clearance

บริการผ่านพิธีการศุลกากร

Sea Freight

บริการนำเข้า-ส่งออกทางเรือ

Customs Clearance

บริการผ่านพิธีการศุลกากร

Sea Freight

บริการนำเข้า-ส่งออกทางเรือ

Trucking

บริการรถหัวลาก-รถบรรทุก

Sea Freight

บริการนำเข้า-ส่งออกทางเรือ

Trucking

บริการรถหัวลาก-รถบรรทุก

Door to Door Service

บริการนำเข้า-ส่งออกแบบถึงประตูบ้าน

ONE-STOP SERVICE

Sea Freight

บริการนำเข้า-ส่งออกทางเรือ

Airfreight

บริการนำเข้า-ส่งออกทางเครื่องบิน

Door to Door Service

บริการนำเข้า-ส่งออกแบบถึงประตูบ้าน

Customs Clearance

บริการผ่านพิธีการศุลกากร

Trucking

บริการรถหัวลาก-รถบรรทุก

• Professional Teamwork

เสริมสร้างความมั่นใจ ด้านการนำเข้า-ส่งออก ด้วยทีมงานมืออาชีพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ที่พร้อมให้บริการ ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ เข้าถึงปัญหาได้อย่างตรงจุด พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

• Data Technology

ด้วยระบบ Cloud Data System ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเฉพาะ สำหรับงานด้าน International Freight Forwarder ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ ของกระบวนการขนส่ง มีความถูกต้อง แม่นยำ และช่วยสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ที่ดียิ่งขึ้น

ผู้อำนวยความสะดวกด้านธุรกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้นำเข้า-ส่งออก ซึ่งมีขอบข่ายการให้บริการตั้งแต่ การรับ-ส่งสินค้า ให้คำแนะนำปรึกษา รับจองระวางทางเรือ เครื่องบิน จัดหารถบรรทุก ประกันภัย ออกใบตราส่ง ผ่านพิธีการศุลกากร ฯลฯ

เพื่อประโยชน์ใน การเลือก Freight Forwarder ให้ตรงกับความต้องการของผู้นำเข้า-ส่งออก ให้มากที่สุดนั้น สิ่งที่เราควรจะนำมาพิจารณาเป็นลำดับต้น ๆ ก็คือ บริการพื้นฐานของบริษัท มีความสอดคล้องกับธุรกิจของเรามากน้อยแค่ไหน

line button
facebook messenger button