สินค้าดีที่สุด ราคาดีที่สุด
แต่ไม่สามารถนำเข้า หรือ ส่งออก ให้ถึงมือลูกค้าได้ก็แทบจะไร้ความหมาย

เรา คือ ผู้ช่วยขับเคลื่อนการ รับ-ส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศของคุณให้เป็นเรื่องง่าย
ด้วยบริการแบบ One-Stop Service

ให้คุณมั่นใจ  ในทุกธุรกรรมด้านการนำเข้า-ส่งออก
ด้วยมาตรฐานบริการ  โดยทีมงานมืออาชีพ

สินค้าดีที่สุด ราคาดีที่สุด
แต่ไม่สามารถนำเข้า หรือ ส่งออก ให้ถึงมือลูกค้าได้
ก็แทบจะไร้ความหมาย

เรา คือ ผู้ช่วยขับเคลื่อนการ รับ-ส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศของคุณให้เป็นเรื่องง่าย
ด้วยบริการแบบ One-Stop Service

ให้คุณมั่นใจ  ในทุกธุรกรรม
ด้านการนำเข้า-ส่งออก

ด้วยมาตรฐานบริการ  โดยทีมงานมืออาชีพ

Professional Teamwork

เสริมสร้างความมั่นใจ ในงานบริการ ด้านการนำเข้า-ส่งออก ด้วยทีมงานด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 10 ปี  เพื่อคอยสนับสนุน และเข้าถึงปัญหาได้อย่างตรงจุด พร้อมเสนอแนวทางในทุกกระบวนการขนส่ง ให้มีประสิทธิภาพ

Data Technology

ด้วยระบบ Data Technology ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับงานด้านโลจิสติกส์ Freight Forwarder สามารถเสริมประสิทธิภาพ เพื่อรองรับงานด้านข้อมูลต่างๆ ของกระบวนการจัดการขนส่ง ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสามารถสนับสนุนข้อมูลได้ตลอดเวลา ด้วยระบบ Cloud Data System

Airfreight

รับขนส่งสินค้าทางอากาศ

Customs Clearance

บริการผ่านพิธีการศุลกากร

Sea Freight

นำเข้า-ส่งออกทางเรือ

Customs Clearance

บริการผ่านพิธีการศุลกากร

Sea Freight

นำเข้า-ส่งออกทางเรือ

Trucking

บริการรถขนส่ง – รถหัวลาก

Sea Freight

นำเข้า-ส่งออกทางเรือ

Trucking

บริการรถบรรทุก – หัวลาก

Door to Door Service

รับ-ส่งสินค้า แบบเหมาจ่าย

line button
facebook messenger button