เครื่องคำนวณปริมาตร-น้ำหนัก

•  เลือก  SEA หรือ AIR  ก่อนคำนวณ  •

คำนวณปริมาตร-น้ำหนัก

A title

Image Box text

วิธีคำนวณปริมาตร (คิว) สำหรับการขนส่งทางเรือ แบบ LCL

เราจะต้องเปรียบเทียบระหว่าง Volume Weight กับ Actual Weight อันไหนมากกว่าให้ใช้อัตรานั้นในการคำนวณค่าขนส่งทางเรือ แบบ LCL

.

วิธีทำ

1.คำนวณ Volume Weight (คำนวณจากปริมาตรของสินค้า)

    =  [กว้าง(cm)  x  ยาว(cm)  x  สูง(cm)] x จำนวนสินค้า  แล้วนำมาหารด้วย  1,000,000

    =  [ 100cm  x  120cm  x  200cm ] x 3 พาเลท  แล้วนำมาหารด้วย 1,000,000

    = 7.2 คิวบิกเมตร

2.คำนวณ Actual Weight (คำนวณจากน้ำหนักจริงของสินค้า)

    =  น้ำหนักต่อแพคเกจ x จำนวนสินค้า  แล้วนำมาหารด้วย 1,000

    = 1,000 กิโลกรัม x 3 พาเลท / 1,000

    =  3 คิวบิกเมตร

3.เปรียบเทียบระหว่าง Volume Weight กับ Actual Weight ว่าอันไหนมากกว่าให้ใช้อัตรานั้น

    =  ใช้อัตรา 7.2 คิวบิกเมตร

4.นำอัตราที่ใช้คำนวณ x ค่าขนส่งต่อคิว ก็จะได้ค่าขนส่งทางเรือ แบบ LCL

    สมมติว่า ค่าขนส่งแบบ LCL คิวละ USD45

    =  7.2 คิว x USD45

    =  USD324 

วิธีคำนวณน้ำหนัก (กิโล) สำหรับการขนส่งทาง Air Cargo

เราจะต้องเปรียบเทียบระหว่าง Actual Weight กับ Volume Weight อันไหนมากกว่าให้ใช้อัตรานั้นในการคำนวณค่าขนส่งทาง Air Cargo

.

วิธีทำ

1.คำนวณ Actual Weight (คำนวณจากน้ำหนักจริงของสินค้า)

=  น้ำหนักต่อแพคเกจ x จำนวนสินค้า

= 45 กิโลกรัม x 20 กล่อง

= 900 กิโลกรัม

2.คำนวณ Volume Weight (คำนวณจากปริมาตรของสินค้า)

=  [กว้าง(cm)  x  ยาว(cm)  x  สูง(cm)] x จำนวนสินค้า  แล้วนำมาหารด้วย  6,000

=  [ 40cm  x  50cm  x  60cm ] x 20 กล่อง / 6,000

= 400 กิโลกรัม

3.เปรียบเทียบระหว่าง Actual Weight กับ Volume Weight ว่าอันไหนมากกว่าให้ใช้อัตรานั้น

=  ใช้อัตรา 900 กิโลกรัม 

4.นำอัตราที่ใช้คำนวณ x ค่าขนส่งต่อกิโล ก็จะได้ค่าขนส่งทาง Air Cargo

    สมมติว่า ค่าขนส่งทางแอร์ กิโลละ 24 บาท

    =  900 กิโล  x  24 บาท

    =  21,600 บาท

มาตราชั่งและวัดที่ใช้อ้างอิง

สำหรับการ คำนวณปริมาตร-น้ำหนัก ของสินค้าที่จะขนส่ง
1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตร
1 เมตร = 100 เซนติเมตร
1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร
1 ฟุต = 12 นิ้ว, 30.48 เซนติเมตร

1 กิโลกรัม = 2.2046 ปอนด์
LCL ทางเรือ 1 คิว = 1,000 กิโลกรัม
Air Cargo 1 กิโล = 6,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

พบปัญหาการใช้งานเครื่องมือ คำนวณปริมาตร-น้ำหนัก หรือต้องการปรึกษาด้าน การนำเข้า-ส่งออก
ติดต่อเราได้ทุกวัน  จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00
Tel – 02 458 5282
Line –  smartfreightbkk

และสามารถกดติดตาม SmartFreight ผ่านทาง
Facebook – SmartFreightThailand

Related Post