เลือกชนิดตู้ Container

20 ft Dry Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

     5.89 m

     2.35 m

     2.39 m

Door Width:

Door Height:

Max Load:

Max Volume:

     2.34 m

     2.28 m

     28 Ton

     33 CBM.

20 ft. Dry Container

ตู้ 20 ฟุต หรือ “ตู้สั้น” เป็นตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป ที่ไม่จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิหรือเรียกอีกอย่างว่า ‘ตู้แห้ง’ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของผู้ใช้

แบบตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ • ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ • แบบตู้คอนเทนเนอร์
ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต

Tips : เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น อาหารกระป๋อง (Canned Food), หมาก, เครื่องจักร, ลวดเหล็ก เป็นต้น

40 ft Dry Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

     12.03 m

     2.35 m

     2.39 m

Door Width:

Door Height:

Max Load:

Max Volume:

     2.34 m

     2.28 m

     26 Ton

     67.50 CBM.

40 ft. Dry Container

ตู้ 40 ฟุต หรือ “ตู้ยาว” เป็นตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป หรือ ‘ตู้แห้ง’ ซึ่งประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ตามประสบการณ์และความชำนาญของผู้บรรจุ

ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต

Tips : เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่มีความยาวซึ่งเข้าตู้สั้นไม่ได้ และน้ำหนักไม่มากนัก

40 ft High Cube Dry Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

     12.03 m

     2.35 m

     2.69 m

Door Width:

Door Height:

Max Load:

Max Volume:

     2.34 m

     2.58 m

     26 Ton

     76.20 CBM.

40 ft. HC (High Cube)

นิยมเรียกว่า “ตู้ High Cube” เขียนย่อ HQ, HC  โดยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความสูงมากกว่าตู้ปกติอีก 1 ฟุต ซึ่งในการบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มาก การที่มีความสูงในตู้เพิ่มนี้ จะทำให้การขนส่งต่อตู้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

แบบตู้คอนเทนเนอร์ 40 vs 40HC

Tips : เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้า เฟอร์นิเจอร์, รองเท้า ที่มีน้ำหนักเบา รองรับน้ำหนักของสินค้าได้ใกล้เคียงกับตู้ยาว แต่บรรจุปริมาตรได้มากกว่า

45 ft High Cube Dry Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

     13.55 m

     2.35 m

     2.69 m

Door Width:

Door Height:

Max Load:

Max Volume:

     2.34 m

     2.58 m

     27 Ton

     86 CBM.

45 ft. HC (High Cube)

ตู้ 45 ฟุต High Cube เป็นตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป หรือตู้แห้ง แต่มีความยาวของตู้เพิ่มจากตู้ยาวปกติอีก 5 ฟุต จึงทำให้มีความจุหรือปริมาตรมากกว่าตู้ 40’HQ  

Tips : เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักเบา เช่นเดียวกับ 40 ft และ 40’HC แต่บรรจุปริมาตรได้มากกว่า 

40 ft Reefer Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

     11.59 m

     2.28 m

     2.54 m

Door Width:

Door Height:

Max Load:

Max Volume:

     2.29 m

     2.50 m

     29 Ton

     67.50 CBM.

40 ft. Reefer

ตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นตู้เย็น สำหรับบรรจุสินค้าแช่แข็ง หรือของสดเสียง่าย (Perishable) ที่จำเป็นต้องรักษาความสดใหม่

ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ 40 refer

Tips: เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องควบคุม อุณหภูมิ เช่น อาหารสดแช่แข็ง ผัก ผลไม้ เป็นต้น

20 ft Open Top Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

     5.89 m

     2.35 m

     2.34 m

Door Width:

Door Height:

Max Load:

Max Volume:

     2.34 m

     2.28 m

     28 Ton

     32.50 CBM.

20 ft. Open Top

ตู้คอนเทนเนอร์ชนิดพิเศษ แบบเปิดด้านบน ขนาด 20 ฟุต เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครนในการโหลดจากด้านบนของตู้

แบบตู้คอนเทนเนอร์ Opentop 20

Tips : เหมาะสำหรับเครื่องจักร, ชิ้นส่วนขนาดใหญ่, หรือสินค้าที่มีความสูงกว่าตู้คอนเทนเนอร์ (Over-height)

40 ft Open Top Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

     12.03 m

     2.35 m

     2.34 m

Door Width:

Door Height:

Max Load:

Max Volume:

     2.34 m

     2.28 m

     26 Ton

     66 CBM.

40 ft. Open Top

ตู้คอนเทนเนอร์ชนิดพิเศษ แบบเปิดด้านบน ขนาด 40 ฟุต สำหรับบรรจุสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครนในการโหลดจากด้านบน

Container Size - Open Top

Tips : เหมาะสำหรับเครื่องจักร, ชิ้นส่วนขนาดใหญ่, หรือสินค้าที่มีความสูงกว่าตู้คอนเทนเนอร์ (Over-height)

20 ft Flat Rack Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

     5.55 m

     2.19 m

     2.21 m

Max Load:

     30.95 Ton

20 ft. Flat Rack

ตู้คอนเทนเนอร์ชนิดพิเศษ แบบเปิดด้านบนและด้านข้าง ความยาว 20 ฟุต มักใช้สำหรับบรรจุสินค้าขนาด Oversize (ทั้ง Over-width / Over-height) ที่มีน้ำหนักมาก ๆ 

แบบตู้คอนเทนเนอร์ Flat Rack 20 ft

Tips : นิยมใช้บรรจุสินค้าหรือเครื่องจักร Oversize ที่น้ำหนักมากแต่ไม่ยาว

40 ft Flat Rack Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

     12.08 m

     2.37 m

     1.95 m

Max Load:

     38.80 Ton

40 ft. Flat Rack

ตู้คอนเทนเนอร์ชนิดพิเศษ แบบเปิดด้านบนและด้านข้าง ความยาว 40 ฟุต ใช้สำหรับบรรจุสินค้าขนาด Oversize ที่ยาวเกิน 5.8 -5.9 เมตร

แบบตู้คอนเทนเนอร์ Flat Rack 40
ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ Flat Rack 40

Tips : เหมาะกับการบรรจุสินค้าที่เป็นเครื่องจักรหรือสินค้าที่ทั้งยาว และ Oversize (Over-width & Over-height) ด้วย 

เลือกชนิดตู้ Container

20 ft Dry Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

5.89 m

2.35 m

2.39 m

Door Width:

Door Height:

Max Load:

Max Volume:

2.34 m

2.28 m

28 Ton

33 CBM.

20 ft. Dry Container

ตู้ 20 ฟุต หรือ “ตู้สั้น” เป็นตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป ที่ไม่จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิหรือเรียกอีกอย่างว่า ‘ตู้แห้ง’ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของผู้ใช้

แบบตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ • ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ • แบบตู้คอนเทนเนอร์
ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต

Tips : เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น อาหารกระป๋อง (Canned Food), หมาก, เครื่องจักร, ลวดเหล็ก เป็นต้น

40 ft Dry Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

12.03 m

2.35 m

2.39 m

Door Width:

Door Height:

Max Load:

Max Volume:

2.34 m

2.28 m

26 Ton

67.50 CBM.

40 ft. Dry Container

ตู้ 40 ฟุต หรือ “ตู้ยาว” เป็นตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป หรือ ‘ตู้แห้ง’ ซึ่งประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ตามประสบการณ์และความชำนาญของผู้บรรจุ

ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต

Tips : เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่มีความยาวซึ่งเข้าตู้สั้นไม่ได้ และน้ำหนักไม่มากนัก

40 ft High Cube Dry Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

12.03 m

2.35 m

2.69 m

Door Width:

Door Height:

Max Load:

Max Volume:

2.34 m

2.58 m

26 Ton

76.20 CBM.

40 ft. HC (High Cube)

นิยมเรียกว่า “ตู้ High Cube” เขียนย่อ HQ, HC  โดยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความสูงมากกว่าตู้ปกติอีก 1 ฟุต ซึ่งในการบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มาก การที่มีความสูงในตู้เพิ่มนี้ จะทำให้การขนส่งต่อตู้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

แบบตู้คอนเทนเนอร์ 40 vs 40HC

Tips : เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้า เฟอร์นิเจอร์, รองเท้า ที่มีน้ำหนักเบา รองรับน้ำหนักของสินค้าได้ใกล้เคียงกับตู้ยาว แต่บรรจุปริมาตรได้มากกว่า

45 ft High Cube Dry Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

13.55 m

2.35 m

2.69 m

Door Width:

Door Height:

Max Load:

Max Volume:

2.34 m

2.58 m

27 Ton

86 CBM.

45 ft. HC (High Cube)

ตู้ 45 ฟุต High Cube เป็นตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป หรือตู้แห้ง แต่มีความยาวของตู้เพิ่มจากตู้ยาวปกติอีก 5 ฟุต จึงทำให้มีความจุหรือปริมาตรมากกว่าตู้ 40’HQ  

Tips : เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักเบา เช่นเดียวกับ 40 ft และ 40’HC แต่บรรจุปริมาตรได้มากกว่า 

40 ft Reefer Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

11.59 m

2.28 m

2.54 m

Door Width:

Door Height:

Max Load:

Max Volume:

2.29 m

2.50 m

29 Ton

67.50 CBM.

40 ft. Reefer

ตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นตู้เย็น สำหรับบรรจุสินค้าแช่แข็ง หรือของสดเสียง่าย (Perishable) ที่จำเป็นต้องรักษาความสดใหม่

ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ 40 refer

Tips: เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องควบคุม อุณหภูมิ เช่น อาหารสดแช่แข็ง ผัก ผลไม้ เป็นต้น

20 ft Open Top Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

5.89 m

2.35 m

2.34 m

Door Width:

Door Height:

Max Load:

Max Volume:

2.34 m

2.28 m

28 Ton

32.50 CBM.

20 ft. Open Top

ตู้คอนเทนเนอร์ชนิดพิเศษ แบบเปิดด้านบน ขนาด 20 ฟุต เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครนในการโหลดจากด้านบนของตู้

แบบตู้คอนเทนเนอร์ Opentop 20

Tips : เหมาะสำหรับเครื่องจักร, ชิ้นส่วนขนาดใหญ่, หรือสินค้าที่มีความสูงกว่าตู้คอนเทนเนอร์ (Over-height)

40 ft Open Top Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

12.03 m

2.35 m

2.34 m

Door Width:

Door Height:

Max Load:

Max Volume:

2.34 m

2.28 m

26 Ton

66 CBM.

40 ft. Open Top

ตู้คอนเทนเนอร์ชนิดพิเศษ แบบเปิดด้านบน ขนาด 40 ฟุต สำหรับบรรจุสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครนในการโหลดจากด้านบน

Container Size - Open Top

Tips : เหมาะสำหรับเครื่องจักร, ชิ้นส่วนขนาดใหญ่, หรือสินค้าที่มีความสูงกว่าตู้คอนเทนเนอร์ (Over-height)

20 ft Flat Rack Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

5.55 m

2.19 m

2.21 m

Max Load:

30.95 Ton

20 ft. Flat Rack

ตู้คอนเทนเนอร์ชนิดพิเศษ แบบเปิดด้านบนและด้านข้าง ความยาว 20 ฟุต มักใช้สำหรับบรรจุสินค้าขนาด Oversize (ทั้ง Over-width / Over-height) ที่มีน้ำหนักมาก ๆ 

แบบตู้คอนเทนเนอร์ Flat Rack 20 ft

Tips : นิยมใช้บรรจุสินค้าหรือเครื่องจักร Oversize ที่น้ำหนักมากแต่ไม่ยาว

40 ft Flat Rack Container SmartFreight Freight Forwarder

SPECIFICATION

Length:

Width:

Height:

12.08 m

2.37 m

1.95 m

Max Load:

38.80 Ton

40 ft. Flat Rack

ตู้คอนเทนเนอร์ชนิดพิเศษ แบบเปิดด้านบนและด้านข้าง ความยาว 40 ฟุต ใช้สำหรับบรรจุสินค้าขนาด Oversize ที่ยาวเกิน 5.8 -5.9 เมตร

แบบตู้คอนเทนเนอร์ Flat Rack 40
ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ Flat Rack 40

Tips : เหมาะกับการบรรจุสินค้าที่เป็นเครื่องจักรหรือสินค้าที่ทั้งยาว และ Oversize (ทั้ง Over-width / Over-height) ด้วย 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Container Size, ปรึกษาปัญหาด้านการนำเข้า-ส่งออก
ได้ทุกวัน  จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00
Tel – 02 458 5282
Line –  smartfreightbkk

และสามารถกดติดตาม SmartFreight ผ่านทาง
Facebook – SmartFreightThailand

Related Post